Zaproszenie na kiermasz twórców ludowych

Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu serdecznie zaprasza na Kiermasz Twórców z terenu Gminy Puławy. Impreza odbędzie się 13 czerwca 2021 r. (niedziela) w godzinach 9:00 – 14:00 na Skwerze Niepodległej w Gołębiu.

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Puławy na okres 3 lat

Informujemy, że 15.06.2021 r. wchodzą w życie zatwierdzone taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Puławy na okres 3 lat. TABELA CENY Pismo zatwierdzające nowe stawki

Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Spisowa wyszukiwanka językowa” – II EDYCJA

Znajdź i zaznacz w wyszukiwance słówka w języku angielskim przedstawione na obrazkach. Następnie spójrz na obrazki jeszcze raz i ułóż hasło zgodnie z przykładem podanym w zadaniu. Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres: k.siemiaszko@stat.gov.pl Regulamin konkursu oraz zadanie konkursowe do pobrania na stronie […]

Konkurs dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa” – II EDYCJA

Przeczytaj wskazówki (clues), uzupełnij krzyżówkę i odgadnij hasło (password). Wykorzystaj do tego słowa w języku angielskim związane z zagadnieniami objętymi NSP 2021. Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres: k.siemiaszko@stat.gov.pl Regulamin konkursu oraz zadanie konkursowe do pobrania na stronie Urzędu Statystycznego w Lublinie.   […]