Komunikat w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody z ujęcia w Górze Puławskiej

Grupa Utrzymania Wodociągów i Kanalizacji w Górze Puławskiej informuje, że po dezynfekcji sieci wodociągowej przeprowadzonej w dniach 22-29.09.2021 r. w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Góra Puławska z dnia 04.10.2021 r. zaopatrującego miejscowości: Anielin, Bronowice, Dobrosławów, Góra Puławska, Góra Puławska-Kolonia, Janów, Jaroszyn, Kajetanów, Klikawa, Kochanów, Kowala, Leokadiów, Łęka, Opatkowice, Pachnowola, Piskorów, Polesie, Sadłowice, […]

Zarządzenie Nr 518/2021 Wójta Gminy Puławy z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Bronowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 14 ust.1 i 2 w związku z § 18 uchwały Nr XXIV/184/2017 Rady Gminy Puławy z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu […]