Wścieklizna – ważne informacje!

1. Podstawa prawna: · Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1421). · Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz.U. Nr 13, poz.103). 2. Podejrzenie choroby zakaźnej wścieklizny należy zgłaszać […]

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy

Samorząd Powiatu Puławskiego prowadzi zbiórkę żywności podstawowych środków higieny osobistej oraz ubrań i maskotek dla dzieci. Zebrane w ten sposób dary trafią do potrzebujących obywateli Ukrainy. W obliczu działań zbrojnych trwających za naszą wschodnią granicą nie możemy pozostać obojętni na ich cierpienie. Co zbieramy? żywność długoterminowa ciepłe ubrania, ubranka dziecięce oraz buty (ze względów higienicznych […]

Pomoc humanitarna dla Ukrainy

Szanowni Państwo, na terenie Gminy Puławy rozpoczynamy zbiórkę artykułów dla mieszkańców Ukrainy. Poniżej znajdują się szczegóły akcji w poszczególnych miejscowościach:   Góra Puławska Koło Gospodyń Wiejskich Góra Puławska, OSP Góra Puławska, fundacja ,,Pogodna Przyszłości” i PŚDS w Górze Puławskiej rozpoczyna zbiórkę rzeczy dla nowego ośrodka w Nasutowie dla Ukraińskich uchodźców. Zbiórka rusza w poniedziałek 28 […]

Informacja o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2022

Informujemy o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2022 (Project Suport Facility).  Project Suport Facility (PSF) ma w 2022 r. wspierać wdrażanie przyjętej w 2021 r. Deklaracji Wileńskiej II oraz istotnych części deklaracji młodych pn. Youth Vision Statement Beyond 2030. Jak wynika z treści pisma, finansowanie będą mogły otrzymać projekty innowacyjne, […]

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku […]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku

Wójt Gminy Puławy działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym […]

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2022 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2022 roku […]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2022 roku

Wójt Gminy Puławy działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2022 roku. […]

Infolinia dla obywateli Ukrainy

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim zostały uruchomione specjalne linie telefoniczne dla osób opuszczających terytorium Ukrainy w związku z ogłoszonym w tym kraju stanem wojennym pod numerami telefonów: +48 692 476 823 +48 692 268 717 +48 883 849 598 Infolinia czynna jest codziennie (w godzinach 7.00 – 18.00). Szczegółowe zapytania można również przekazywać za pośrednictwem formularza […]

Płać podatki w Gminie Puławy – wspieraj rozwój inwestycji!

Około 40% podatku dochodowego od osób fizycznych trafia do budżetów gmin. Pieniądze z budżetu państwa są przekazywane tam, gdzie dana osoba zamieszkuje. Dzięki tym środkom finansowane są na przykład inwestycje oraz część wydatków na oświatę. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się na płacenie podatków w Gminie Puławy. Liczymy na Państwa dalsze wsparcie. Około 40% podatku dochodowego […]

Informacja o nowej ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Puławy

Urząd Gminy Puławy uprzejmie informuje, iż z dniem 14 września 2021 r. Starostwo Powiatowe w Puławach Wydział Geodezji przyjęło nową ewidencję gruntów i budynków dla Gminy Puławy. Ewidencja ma istotny wpływ na sposób i wysokość opodatkowania, bowiem zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dane wynikające […]

Mobilny Punkt Szczepień w Górze Puławskiej i Gołębiu

W poniedziałek 28 lutego 2022 r. Gminę Puławy odwiedzi Mobilny Punkt Szczepień przeciwko COVID-19. Szczepienia będą wykonywane w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Gołębiu. Harmonogram pracy Mobilnego Punktu Szczepień: Godz.: 09:00-13:00 Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii […]