Remont balkonu w budynku OSP w miejscowości Gołąb

  REMONT BALKONU W BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB Powierzchnia balkonu: 30,7 m2 ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT zerwanie posadzki cementowej i cokolika czyszczenie balustrady i malowanie farbą olejną wykonanie posadzki cementowej z cokolikiem ułożenie płytek gresowych na zaprawie klejowej uszczelnienie styku muru z ościeżnicami okiennymi wymiana desek czołowych montaż rynien i parapetów z blachy Termin realizacji: […]

Wykonanie, dostawa i montaż drogowych ogrodzeń segmentowych w miejscowości Góra Puławska

  WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ DROGOWYCH OGRODZEŃ SEGMENTOWYCH U-12a DO MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA NA SKRZYŻOWANIU DROGI GMINNEJ NR 112801L Z DROGAMI WOJEWÓDZKIMI NR 738 i 743 ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) Demontaż i przekazanie Zamawiającemu istniejących drogowych ogrodzeń łańcuchowych b) Wykonanie, dostawa i montaż ogrodzeń segmentowych U-12a według poniższej specyfikacji: rama owalna bez wypełnienia o wym. […]

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej – ul. Spokojna w miejscowości Klikawa

  WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE GMINNEJ – UL. SPOKOJNA W MIEJSCOWOŚCI KLIKAWA (GMINA PUŁAWY) NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+355,92 Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 355,92 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej b) profilowanie i zagęszczanie istniejącej […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Borowa i Skoki

  WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107473L W MIEJSCOWOŚCIACH BOROWA I SKOKI Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 752 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4 – 5 m Dodatkowo 5 zjazdów z drogi gminnej o łącznej długości 140 m i szerokości 3 – 4 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz […]

Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dobrosławów

  BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KŁADKĄ DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBROSŁAWÓW (GMINA PUŁAWY) – KM DAWNEJ DROGI KRAJOWEJ NR 12 OD KM 554 + 630,30 DO KM 555 + 261,80 – STRONA PRAWA ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT Chodnik: a) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne b) odwodnienie korpusu […]