Druga edycja „Bitwy o wozy”

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji „Bitwy o wozy”. Środki na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafią do 49 gmin z najwyższą frekwencją w każdym z 49 byłych województw (według stanu […]

Wybory Sołtysa w Sołectwie Łęka

Informujemy, że 16 lipca 2020 r. o godz. 18:15 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce odbędą się wybory Sołtysa Sołectwa Łęka.   Treść Zarządzenia Wójta Gminy Puławy w tej sprawie dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pulawy pod następującym linkiem: https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Zarzadzenie_Nr_296_Leka.pdf oraz https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Zarzadzenie_Nr_297.pdf