Wybory Sołtysa w Sołectwie Jaroszyn

Informujemy, że 16 lipca 2020 r. o godz. 16:45 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowicach odbędą się wybory Sołtysa Sołectwa Jaroszyn.   Treść Zarządzenia Wójta Gminy Puławy w tej sprawie dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pulawy pod następującym linkiem: https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Zarzadzenie_Nr_295_Jaroszyn.pdf

Pobiegnij z Marszałkiem!

We współpracy m.in. z Gminą Puławy, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Muzeum Czartoryskich w Puławach organizujemy obchody 100-lecia zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji odbędzie się druga edycja biegu pod nazwą “Pobiegnij z Marszałkiem!” Razem z wielkim świętem wiktorii Bitwy Warszawskiej zbliża się również 100. rocznica pobytu Marszałka Józefa […]