Ostrzeżenie hydrologiczne!

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód. Ostrzeżenie dotyczy obszaru zlewni Wisły po Dęblin, Zlewni Dunaju i Dniestru w granicach państwa oraz zlewni Bugu po Krzyczew. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne […]

Ostrzeżenie przed burzami z gradem!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem m.in. dla powiatu puławskiego. Ostrzeżeniie obowiązuje w czwartek 16 lipca od godz. 14:00 do godz. 23:00. W tym czasie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 do 30 mm, miejscami […]