Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Puławy

Szanowni Mieszkańcy przypominamy, że na terenie Gminy Puławy firma Investrade realizuje projekt budowy szybkiej sieci światłowodowej. Inwestorem jest spółka FIBEE. Zadnie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 1.1. POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie puławskim część A” (ID: 3.3.06.12a)”. W ramach projektu podłączone zostaną […]

Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wdrożeniu i przestrzeganiu zasad wzmożonego reżimu sanitarnego

Treść komunikatu dostępna jest w załączonym pliku: Komunikat

OGŁOSZENIE WYNIKÓW otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535), ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku. […]

OGŁOSZENIE WYNIKÓW otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. 1038, 1243, 1535),), ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Nazwa zadania publicznego: Andrzejkowy […]