Przebudowa drogi gminnej Nr 107517L od km 0+008,00 do km 0+535,20 w miejscowości Kochanów

  Inwestycję dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 107517L od km 0+008,00 do km 0+535,20 w miejscowości Kochanów Kwota dofinansowania: 188 178,00 zł Całkowita wartość inwestycji: 376 356,00 zł