„Gmina z inicjatywą sprawności”

W związku z wynikami ankiety ewaluacyjnej Sprawność instytucjonalna miast i gmin, z którego skorzystała gmina, przyznano naszemu samorządowi Wyróżnienie „Gmina z inicjatywą sprawności”. Jest to wyróżnienie przyznawane gminom w Polsce, które do oceny sprawności instytucjonalnej skorzystały co najmniej dwukrotnie w. ankiety ewaluacyjnej w latach 2017-2020, a także poprawiły poziom sprawności oraz poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. W […]

KOMUNIKAT dla interesariuszy budowy gazociągu Gustorzyn – Wronów Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., jako inwestor budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn Wronów Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów informuje, że od grudnia br. rozpoczną się prace ziemne przy realizacji tego projektu. Trasa gazociągu o długości 154 km będzie przebiegała przez obszar piętnastu gmin w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i lubelskim. Generalnym wykonawcą robót […]