Ogłoszenie

Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji informuje, że z uwagi na przypadające święto 1 stycznia 2022 r. w sobotę, następuje obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin, w związku z tym dzień 7 stycznia (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników GUiEWiK. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Niepełnosprawni – pełnosprawni

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Pactum z Dębna realizuje na terenie Województwa Lubelskiego projekt „Niepełnosprawni – Pełnoprawni”, który polega na opracowaniu oraz dystrybucji podręcznika dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W ramach przewodnika znajdziemy tam kwestie najbardziej istotne dotyczące praw osób niepełnosprawnych, ich sytuacji na rynku pracy, możliwości ubiegania się o określone świadczenia. Podręcznik będzie dostępny w […]

Ewidencji Obiektów Turystycznych (EOT) – badania statystyczne

Szanowni Państwo, Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych. Uprzejmie prosimy […]

7 stycznia Urząd Gminy Puławy będzie nieczynny

Szanowni Państwo, informujemy iż w piątek 7 stycznia 2022 r. Urząd Gminy Puławy będzie nieczynny. Dodatkowy dzień wolny od pracy przysługuje w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.