Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia m.in. dla powiatu puławskiego przed intensywnymi opadami śniegu. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 23:00 dnia 23.12.2021 r. do godz. 9:00 dnia 24.12.2021 r. W tym czasie prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 28 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2021 r. Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia […]