Zostań honorowym dawcą krwi!

Krew to lek, którego nie można niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować. Dzielenie się krwią, to dzielenie się darem życia. Głęboko wierzymy, że wesprzecie Państwo działania RCKiK w Lublinie mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego regionu. Zachęcamy Państwa do oddawania krwi podczas terenowych zbiorek krwi, które odbywają się w całym Województwie Lubelskim. Najbliższa tego […]

Wścieklizna – ważne informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach

1. Podstawa prawna: · Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1421). · Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz.U. Nr 13, poz.103). 2. Podejrzenie choroby zakaźnej wścieklizny należy zgłaszać […]