Podsumowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 r.

Działalność OSP w 2021 roku była dla wszystkich jednostek trudna z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, ulewne deszcze powodujące liczne podtopienia i rozlewiska oraz niepewność co przyniesie jutro. Panująca sytuacja pandemiczna spowodowała ograniczenie działalności (brak TWP, brak zawodów sportowo-pożarniczych). Cała działalność skupiła się na działalności ratowniczej niosącej pomoc w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia ludzkiego. […]