Dodatek osłonowy – ważne informacje

4 stycznia 2022r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym oraz rozporządzenie określające wzór wniosku. Obydwa akty zostały ogłoszone 3 stycznia 2022 r. W Gminie Puławy realizacją zadania zajmuje się GOPS. Spodziewam się, że ok. 2 200 osób złoży wniosek o tę pomoc. To ogromna liczba w skali gminy. Stoimy u progu piątej fali zachorowań […]