Bądźmy solidarni i pomóżmy poszkodowanym gminom województwa podkarpackiego

W obliczu kataklizmów, które ostatnio dotknęły wielu mieszkańców podkarpacia i ich wspólnoty samorządowe. Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP zwraca się o okazanie samorządowej solidarności i wsparcie tamtejszych gmin w niesieniu pomocy poszkodowanym oraz usuwania skutków żywiołów. W okresie, kiedy wszyscy odczuwamy skutki epidemii koronawirusa, gminy podkarpacia dodatkowo zmagają się ze skutkami klęsk żywiołowych sumujące się […]

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ZAPROSZENIE   POSIADACZU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Biuro Powiatowe w Puławach doceniając Państwa zaangażowanie, koszty związane z prowadzeniem hodowli oraz dbając o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie w dobie panującej pandemii, zachęca wszystkich posiadaczy zwierząt gospodarskich do korzystania z Portalu IRZplus, aplikacji przeznaczonej do składania elektronicznych zgłoszeń zwierzęcych. Wielu hodowców już korzysta z powodzeniem z Portalu! Pomożemy Państwu w […]

Konkurs „Aktywna lubelska wieś”

Zapraszamy do udziału w Konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie mającym na celu wsparcie i aktywizację mieszkańców województwa lubelskiego w realizacji projektów lokalnych na terenach wiejskich. Mobilizacja społeczności lokalnych zamieszkujących gminy wiejskie, miejsko – wiejskie (z wyłączeniem miast powyżej 20 000 mieszkańców) i gminy miejskie do 20 000 mieszkańców do udziału w drugiej […]

Zostań „Rolnikiem z Lubelskiego 2020”!

Rusza konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2020”! Organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekt ma za zadanie wyróżnić najlepszych rolników, którzy w Lubelskim mieszkają i prowadzą swoje gospodarstwa. W tym roku wybieramy najlepszych rolników w czterech kategoriach konkursowych. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur! Konkurs, ze względu na zagrożenie epidemiczne, odbywa się bez wizytacji w gospodarstwach, […]

Konsultacje Społeczne STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA GMINY PUŁAWY

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych związanych z opracowaniem „Strategii Rozwoju Elektromobilności* w Gminie Puławy” finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności. Cel opracowania strategii: Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Puławy ma na celu […]

Druga edycja „Bitwy o wozy”

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji „Bitwy o wozy”. Środki na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafią do 49 gmin z najwyższą frekwencją w każdym z 49 byłych województw (według stanu […]

Wybory Sołtysa w Sołectwie Łęka

Informujemy, że 16 lipca 2020 r. o godz. 18:15 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce odbędą się wybory Sołtysa Sołectwa Łęka.   Treść Zarządzenia Wójta Gminy Puławy w tej sprawie dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pulawy pod następującym linkiem: https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Zarzadzenie_Nr_296_Leka.pdf oraz https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Zarzadzenie_Nr_297.pdf

Wybory Sołtysa w Sołectwie Jaroszyn

Informujemy, że 16 lipca 2020 r. o godz. 16:45 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowicach odbędą się wybory Sołtysa Sołectwa Jaroszyn.   Treść Zarządzenia Wójta Gminy Puławy w tej sprawie dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pulawy pod następującym linkiem: https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Zarzadzenie_Nr_295_Jaroszyn.pdf

Pobiegnij z Marszałkiem!

We współpracy m.in. z Gminą Puławy, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Muzeum Czartoryskich w Puławach organizujemy obchody 100-lecia zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji odbędzie się druga edycja biegu pod nazwą “Pobiegnij z Marszałkiem!” Razem z wielkim świętem wiktorii Bitwy Warszawskiej zbliża się również 100. rocznica pobytu Marszałka Józefa […]

Zakaz kąpieli!

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350) informuję, iż na terenie Gminy Puławy nie funkcjonuje kąpielisko lub miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Wszystkie obszary wodne (art. 2 pkt 1 ww. ustawy) na […]

Ostrzeżenie przed burzami z gradem – podwyższenie ostrzeżenia

Z pierwszego do drugiego stopnia wynosi aktualne ostrzeżenie przed burzami z gradem, które moga wystapic dziś na Lubelszczyźnie. Komunikat w tej sprawie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie. Według najnowszego ostrzeżenia, które obowiązuje w piatek 3 lipca od godz. 10:00 do godz. 22:00 prognozowane jest […]

Gmina Puławy w Lato z TVP3 Lublin

W najbliższą sobotę 4 lipca zapraszamy Państwa do parku przy Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej. Będzie stąd nadawany „na żywo” wakacyjny program Lato z TVP3 Lublin. Do udziału w programie zaprosiliśmy mnóstwo ciekawych gości: Tomasza Mizaka z Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej, Halinę Osiak i Tomasza Kozaka z Towarzystwa Przyjaciół Gołębia, Bartek Lipski, Natalię Kosmowską, Małgorzata […]