46. Kurier Gminy Puławy: Utwardzenie drogi w Skokach płytami ażurowymi

Sołectwo Skoki jako przedsięwzięcie do realizacji z Funduszu Sołeckiego na 2021 r. wskazało wykonanie drogi z płyt ażurowych na działce nr 246. Zadanie to jest kontynuacją prac realizowanych nieprzerwanie od 2018 r. W odpowiedzi na publiczne zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie utwardzenia wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Piotr Zdun Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo […]