46. Kurier Gminy Puławy: Fundusz Sołecki w Gminie Puławy

Od 2018 r. Gmina Puławy realizuje zadania, które Sołectwa mogą zgłaszać do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego. Każde z 29 Sołectw ma przyznaną kwotę, która wynika przede wszystkim z ilości mieszkańców danej miejscowości. W miesiącach sierpień i wrzesień Sołtysi organizują Zebrania Wiejskie, w których pełnoletni mieszkańcy miejscowości mogą wziąć udział i w trakcie głosowania zadecydować […]