Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wyznaczył Kamila Adama Lewandowskiego do pełnienia funkcji wójta gminy Puławy

Na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wyznaczył Kamila Adama Lewandowskiego do pełnienia funkcji wójta gminy Puławy, od dnia 16 kwietnia 2021 r., do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta. O wyznaczenie wystąpił wojewoda lubelski Lech Sprawka wnioskiem z dnia […]

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 2021

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE Informuję, że w dniach 24-26 kwietnia 2021 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km² Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem […]

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku

W poniższym załączniku znajduje się zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku: Zaproszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku

Wójt Gminy Puławy działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku I. Rodzaj zadania: […]

Sprawozdanie z rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok

Przedstawiamy Państwu Sprawozdanie z rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020. Dokument dostępny jest w poniższym załączniku: Sprawozdanie z rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi

46. Kurier Gminy Puławy: Z sesji Rady Gminy Puławy

4 marca 2021 r. odbyła się XX sesja Rady Gminy Puławy. Radni podjęli wtedy m.in. uchwałę dotyczącą udzielenia z budżetu Gminy Puławy pomocy finansowej dla Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2522L na odcinku drogi woj. 743 – Kol. Góra Puławska – Janowiec do […]