46. Kurier Gminy Puławy: Budżet na 2021 r. uchwalony

11 grudnia 2020 r. odbyła się XIX sesja Rady Gminy Puławy. Podczas obrad, radni niemalże jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na 2021 r. Dochody Gminy Puławy mają wynieść 65 995 529,62 zł, wydatki zaś 76 665 094,25 zł. Deficyt budżetowy wyniesie 10 669 564,63 zł. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy w 2021 r. ma wynieść […]