Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i odpadów selektywnych w Gminie Puławy w 2021 r.

Przedstawiamy Państwu aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych i odpadów selektywnych w Gminie Puławy w 2021 r. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i odpadów selektywnych w Gminie Puławy w 2021 r.

46. Kurier Gminy Puławy: Odnawialne Źródła Energii coraz bliżej

Trwa procedura wyłonienia firm, które dostarczą i zamontują instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę (pellet) i pompy ciepła do celów ciepłej wody użytkowej. Wszystkie prace powinny zakończyć się przed kolejnym okresem grzewczym. 18 maja 2020 r. Gmina Puławy zawarła umowę z Województwem Lubelskim, na mocy której uzyskała dofinansowanie na dwa złożone wnioski dotyczące montażu Odnawialnych Źródeł […]