Przebudowa drogi gminnej w Kowali i Kajetanowie z rządowym dofinansowaniem!

Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L od km 0+630,00 do km 2+092,5 w miejscowościach Kowala i Kajetanów, znalazła się na liście zatwierdzonych inwestycji do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 2021. Długość przebudowanego odcinka wyniesie dokładnie 1,463 km. Inwestycja będzie realizowana od kwietnia do listopada 2021 r. Wartość projektu wynosi 952 288,00 zł, […]

Nabór wniosków do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Informujemy, że od 21 kwietnia do 7 maja br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach prowadzi nabór wniosków w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa – edycja 2021. Szczegóły dostępne są na stronie GOPS.