Nabór wniosków do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Informujemy, że od 19 kwietnia do 4 maja br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach prowadzi nabór wniosków w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021. Więcej szczegółów na stronie internetowej GOPS.

46. Kurier Gminy Puławy: Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków

Cztery przepompownie ścieków, które znajdują się w Gminie Puławy zostaną wkrótce zmodernizowane i przebudowane. Realizacja inwestycji zmniejszy ryzyko poważnej awarii sieci kanalizacyjnej. Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków w Gminie Puławy będzie kosztowała 450 057 zł. Prace wykona przedsiębiorstwo „MD INSTALACJE” Sp. z o.o. z Lublina. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, do którego stanęło […]