Wprowadzone przez Michał Kramarczyk

Kolejne ostrzeżenie przed burzami z gradem

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia m.in. dla powiatu puławskiego o możliwości wystąpienia burz z gradem. Ostrzeżenie obowiązuje w dniu 30 lipca 2019 r. od godz. 11.00 do godz. 24.00. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz  porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Treść […]

Przedłużamy termin przyjmowania oświadczeń o wysokości strat spowodowanych przez suszę

Informujemy rolników posiadających grunty rolne na terenie Gminy Puławy lub prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku wystąpienia suszy ogłoszonej przez IUNG-PIB w Puławach, że oświadczenia o wysokości strat można składać w terminie: do dnia 3 sierpnia 2019 r. W celu dokonania zgłoszenia, należy złożyć oświadczenie o zaistniałych szkodach na […]

Ostrzeżenie przed burzami z gradem

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatu puławskiego o możliwości wystąpienia burz z gradem. Ostrzeżenie obowiązuje w dniu 29 lipca 2019 r. od godz. 12.00 do godz. 24.00. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz  porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Treść komunikatu […]

Ważna informacja!

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 z późn. zm.) informuję, iż na terenie Gminy Puławy nie funkcjonuje kąpielisko lub miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Wszystkie obszary wodne (art. 2 pkt 1 […]

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

                   Wójt Gminy Puławy informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. […]

Ostrzeżenie meteorologiczne: przymrozki!

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie ostrzega o możliwości wystąpienia przymrozków na obszarze powiatu puławskiego. Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1ºC, a przy gruncie do -4ºC. Ostrzeżenie jest ważne w dniu 8 maja 2019 r. od godz. 00:00 do godz. 7:30. Pełną treść komunikatu pogodowego można pobrać poniżej.

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 2019

W dniu 27 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Puławy odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży: – znajomości zasad przeciwpożarowych, – zasad postępowania na wypadek pożaru oraz kształtowania umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, – wyłonienia najlepszych uczestników […]

Pomoc żywnościowa – 11 marca 2019 r.

Chrześcijańska Służba Charytatywna filia w Puławach oraz GOPS w Puławach informuje, że w dniu 11 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Puławy (magazyn na parkingu) będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 dla osób ze skierowaniami GOPS: Godz. 8.00 – 11.00 – Gołąb i miejscowości położone na prawym brzegu Wisły, Godz. 11.00 – […]

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOWODÓW OSOBISTYCH!

W związku z wdrażaniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną informuję, że: w dniu 27 lutego 2019 r. (środa) o godzinie 24.00 zostanie wyłączona możliwość wnioskowania o dowód osobisty przez stronę internetową E-PUAP. Usługa zostanie ponownie włączona w dniu 4 marca 2019 r. (poniedziałek). w dniu 1 marca 2019 r. (piątek) wnioski o wydanie dowodu osobistego […]