Remont chodnika w Sosnowie

REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SOSNÓW   ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze b) krawężniki i obrzeża betonowe c) chodnik z kostki brukowej d) montaż balustrad ochronnych dla pieszych e) roboty wykończeniowe Termin realizacji: grudzień 2015 r. Wartość wykonanych robót budowlanych: 19 236,79 zł Wykonawca: Przedsiębiorstwo „BUDJAN” Sp. z o.o., ul. Sieroszewskiego 7, 24 – […]

Budowa oświetlenia drogowego w Klikawie

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KLIKAWA ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) stawianie i montaż 7 słupów oświetleniowych ocynkowanych sześciokątnychb) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupachc) kopanie rowów i układanie kablid) badania i pomiary instalacji elektrycznej Termin realizacji: wrzesień – październik 2015 r.Wartość wykonanych robót budowlanych: 36 617,77 złWykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „ELEKTROMEKS” Roman i […]

Remont wiat parkingowych przy budynku Urzędu Gminy Puławy

REMONT WIAT PARKINGOWYCH PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY PUŁAWY ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty rozbiórkowe pokryciab) czyszczenie z farby konstrukcji metalowejc) gruntowanie oraz malowanie farbą konstrukcjid) pokrycie dachu blachą trapezową powlekanąe) montaż osłon śnieżnych Termin realizacji: październik 2015 r.Wartość wykonanych robót budowlanych: 24 344,89 złWykonawca: „UNIDACH” Jarosław Wyka, Jaszczów – Kolonia 35, 21 – 020 Milejów

Modernizacja budynku OSP w Gołębiu

MODERNIZACJA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty rozbiórkoweb) roboty posadzkowec) wykonanie okładzin ściennych z płytekd) montaż stolarki drzwioweje) naprawa i wykonanie nowych tykówf) wykonanie gładzi gipsowychg) prace malarskie i wykończeniowe Termin realizacji: maj – czerwiec 2015 r.Wartość wykonanych robót budowlanych: 30 012,09 złWykonawca: Przedsiębiorstwo ,,BUDJAN” Sp. z o.o. ul. Sieroszewskiego 7, […]

Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Gołębiu

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107486L – UL. POLNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB NA ODCINKU DŁUGOŚCI 650 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 650,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I. Branża drogowaa) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) roboty rozbiórkowec) roboty ziemned) wykonanie warstwy odsączającej podbudowye) wykonanie podbudowy z kruszywa […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kowali

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107496L W MIEJSCOWOŚCI KOWALA NA ODCINKU DŁUGOŚCI 300 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 300,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) roboty ziemne i w zakresie przepustówc) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanymd) skropienie podbudowy i […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w Janowie i Kajetanowie

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY PUŁAWY, W MIEJSCOWOŚCIACH JANÓW I KAJETANÓW I. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej (dz. ew. 23/4 i 23/7) w miejscowości Janów na odcinku długości 350m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 350,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 4,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT: a) roboty pomiarowe wraz z […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI JANÓW (DZ. NR EWID. 48/2, 5/4 i 1/2) NA ODCINKU DŁUGOŚCI 500 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 500,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m ZAKRES ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanymc) skropienie podbudowy […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Bronowicach

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107498L W MIEJSCOWOŚCI BRONOWICE NA ODCINKU DŁUGOŚCI 860 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 860,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) roboty ziemnec) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanymd) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltowąe) […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej – ul. Błotnej w Gołębiu

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107488L – ULICY BŁOTNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB NA ODCINKU DŁUGOŚCI 750m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 750,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) roboty ziemnec) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanymd) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej […]

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Urzędu Gminy Puławy

WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO BUDYNKU URZĘDU GMINY PUŁAWY ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) Roboty rozbiórkoweb) Roboty drogowe i ziemnec) Montaż rur PVC o śr. 160 mmd) Montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowyche) Montaż studzienek kanalizacyjnychf) Roboty glazurniczeg) Roboty posadzkowe Termin realizacji: lipiec 2015 r.Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim: 24 454,26 złWykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe […]

Budowa oświetlenia drogowego ulic Kościelnej, Wąwozowej i Leśnej w Górze Puławskiej

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULIC KOŚCIELNEJ, WĄWOZOWEJ I LEŚNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty ziemneb) układanie kabli oraz przewodów uziemiającychc) montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi – 32 kpl.d) badanie linii kablowej oraz badania i pomiary instalacji uziemiającej Termin realizacji: lipiec – sierpień 2015 r.Wartość wykonanych robót wraz z […]