Rozpoczyna się termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, Publicznego Przedszkola w Gołębiu oraz Urzędu Gminy Puławy

W czwartek 29 kwietnia budynek Urzędu Gminy Puławy został przekazany firmie, która wygrała przetarg na jego termomodernizację. Lada dzień prace rozpoczną się także w budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu i Publicznego Przedszkola w Gołębiu. W związku z bardzo dużym zakresem robót, wszystkich rodziców uczęszczających do szkoły, przedszkola oraz interesantów Urzędu Gminy prosimy o cierpliwość i […]

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów puławskiego i ryckiego

ROZPORZĄDZENIE NR 9 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów puławskiego i ryckiego Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. […]

Ostrzeżenie przed przymrozkami!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla powiatu puławskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 14:17 dnia 26.04.2021 do godz. 08:00 dnia 28.04.2021. W tym czasie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -4°C, przy gruncie lokalnie do około -6°C; w nocy z wtorku na środę spadek temperatury powietrza […]

Oddaj krew z OSP GOŁĄB!

29 kwietnia (czwartek) pod remizą Ochotniczej Straży Pożarnej Gołąb odbędzie się terenowa akcja oddawania krwi. Będzie ona przeprowadzona wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Zbiórka krwi będzie odbywała w godzinach od 9:00 do 13:00.  Jak się przygotować do oddania krwi? przyjdź  wypoczęty i wyspany, przynajmniej dzień wcześniej wypij ok. 2 litrów płynów […]

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

W związku z powrotem do nauczania stacjonarnego klas I – III w województwie lubelskim – Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. informuje, że od dnia 26.04.2021 roku ( Poniedziałek ), autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały wg. rozkładu jazdy dla dni POWSZEDNI SZKOLNY. Rozkłady jazdy SOBOTA i NIEDZIELA pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje o rozkładzie jazdy […]

Komunikat w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Przypomina się hodowcom drobiu o obowiązujących środkach bioasekuracji, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017, poz. 722). zakazuje się: a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają […]

Przebudowa drogi gminnej w Kowali i Kajetanowie z rządowym dofinansowaniem!

Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L od km 0+630,00 do km 2+092,5 w miejscowościach Kowala i Kajetanów, znalazła się na liście zatwierdzonych inwestycji do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 2021. Długość przebudowanego odcinka wyniesie dokładnie 1,463 km. Inwestycja będzie realizowana od kwietnia do listopada 2021 r. Wartość projektu wynosi 952 288,00 zł, […]

Nabór wniosków do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Informujemy, że od 21 kwietnia do 7 maja br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach prowadzi nabór wniosków w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa – edycja 2021. Szczegóły dostępne są na stronie GOPS.

46. Kurier Gminy Puławy: Fundusz Sołecki w Gminie Puławy

Od 2018 r. Gmina Puławy realizuje zadania, które Sołectwa mogą zgłaszać do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego. Każde z 29 Sołectw ma przyznaną kwotę, która wynika przede wszystkim z ilości mieszkańców danej miejscowości. W miesiącach sierpień i wrzesień Sołtysi organizują Zebrania Wiejskie, w których pełnoletni mieszkańcy miejscowości mogą wziąć udział i w trakcie głosowania zadecydować […]

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wyznaczył Kamila Adama Lewandowskiego do pełnienia funkcji wójta gminy Puławy

Na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wyznaczył Kamila Adama Lewandowskiego do pełnienia funkcji wójta gminy Puławy, od dnia 16 kwietnia 2021 r., do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta. O wyznaczenie wystąpił wojewoda lubelski Lech Sprawka wnioskiem z dnia […]

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 2021

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE Informuję, że w dniach 24-26 kwietnia 2021 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km² Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem […]